Skole og barnehage

For at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal få like muligheter til vekst, læring og utvikling, må det legges tilrette for det.

Skole

For at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal få like muligheter til vekst, læring og utvikling, må det legges tilrette for det.

Barnehage

Barnehagen er en sosial arena, og hjelpemidler og tilrettelegging i lek og kommunikasjon gjør samspillet enklere for alle.

Barn og hjelpemidler

Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte langsomt og mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen.