Trene, stimulere og aktivisere

I lek bruker barn sansene sine, de beveger seg, får trening, blir stimulert og aktivisert. Barn som ikke klarer å håndtere leker og har vanskeligheter med å delta aktivt sammen med andre, kan ha nytte av leker og utstyr som er spesialtilpasset.

Leke med lyd

Sansene stimuleres gjennom sang og musikk. Lek med lyder er motiverende og kan tilpasses mange aktiviteter. Musikkinstrumenter kan stabiliseres på kroppen, på stativ eller bord. Grep kan tilpasses og brytere kan aktivisere lyder.

Forflytte seg

Barnet kan få støtte til å gå ved hjelp av ganghjelpemidler. Utemiljøet kan også tilrettelegges. Lekeapparater i barnehagen kan med enkle tilpasninger bli tilgjengelige, for eksempel gripehåndtak på sklie eller pedalplater på trehjulsykkel. Skyvestang kan kjøpes i vanlig handel. Med rullestol kan barnet oppleve fart og få kjøre selv på et større område. Vogn er et alternativ for transport og avlastning. Rullebrett og krabbevogner er andre alternative måter å bevege seg på. Noen barn kan trenge en hodebeskytter/ hjelm.

For barn med synshemning kan det være hensiktsmessig å benytte elektroniske orienteringshjelpemidler. Barn med skjult funksjonsnedsettelse som for eksempel autisme, kan trenge hjelpemidler for varsling eller et alarmsystem for økt trygghet og sikkerhet.

Tegne, male, spille spill

Barn er glad i å tegne, male og spille spill sammen med andre barn.

Sitte, stå og ligge

Å stå ved hjelp av et ståstativ, kombinert med lystbetont lekeaktivitet, kan gi barnet økt mestring i bruken av hendene. I stående stilling får barnet overblikk, får rettet seg opp slik at ledd, muskulatur og blodsirkulasjon blir stimulert.

Styre leker

Fjernstyrte leker kan betjenes på forskjellige måter. Med et tilpasset styresystem bestående av bryter, styringsboks og/eller joystick, kan de fleste med funksjonsnedsettelse delta i leken. Mulighetene er mange!

Kommunisere

Barn som mangler språk kan bruke alternative kommunikasjonsformer. Det vanligste er forskjellige håndtegnsystemer. De som ikke kan lage tegn, kan bruke pekebøker, talebokser eller samtalehjelpemidler for nærkommunikasjon.