Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2019 var på 65 450 000 kroner, etter at regjeringen styrket ordningen med 15 millioner kroner i 2019.

Det har blitt fattet over 800 vedtak om aktivitetshjelpemidler i 2019. Rammen er nå brukt opp, og det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år før i 2020. 

Brukere som nå søker på slike aktivitetshjelpemidler vil få avslag resten av året. Det vil også bli gitt avslag på innmeldte behov for service, reparasjon, reservedeler, tilbehør m.m. ut 2019.

Vi oppfordrer derfor brukere over 26 år å vente til 2020 med å søke om aktivitetshjelpemidler.

Les om aktivitetshjelpemidler.