Bil og spesialutstyr

Her finner du informasjon om stønad til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil.

Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen for tilskuddet er mennesker som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Spesialutstyr og tilpasning

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Du kan søke om spesialutstyr både til trygdefinansiert bil og til privatfinansiert bil. Eksempler på spesialutstyr er håndbetjening av gass/brems og utstyr for innlasting av rullestoler.

Kjøreopplæring

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil.

Opphør av bilstønad

Det skal gjennomføres gjeldsoppgjør dersom retten til bil opphører eller dersom du ikke lenger ønsker å motta stønad til bil. Det samme gjelder dersom stønadsmottaker dør.

Grunnstønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser.