Montering av hjelpemidler dekkes av hjelpemiddelsentralen. Det samme gjelder demontering av vanlig utstyr som hjelpemidlet skal erstatte og helt nødvendige tilpasninger ved oppmontering. Dersom montering av hjelpemidler fører til krav om installering av jordfeilbryter, må dette dekkes av bruker/huseier.

Bygningsmessige endringer, som for eksempel utvidelse av dørbredde eller andre større inngrep i tak, vegger og gulv for å sette inn forsterkninger, endre avløp eller innlegging av strøm, dekkes ikke. Frostsikker fundamentering, stabilt underlag for heiser og løfteplattformer (er et krav) dekkes av huseier/søker.

Demontering av lånt utstyr dekkes av Arbeids- og velferdsetaten når det ikke lenger er behov for utstyret. Ved demontering av trappeheiser, takløftere og liknende, skal hull i vegger og tak, på gulv og i trapper tettes. Det vil si at tetting av hull/flikking av sår er begrenset til sårsted. Arbeids- og velferdsetaten dekker ikke oppussing av områder eller rommet ut over sårstedet.

Tilbakemontering av nødvendig ordinært utstyr i boligen etter demontering av hjelpemidler dekkes også av Arbeids- og velferdsetaten. Det er en forutsetning at bruker/eier tar vare på det ordinære utstyret som skal settes på plass igjen etter demontering av hjelpemidlene. Dette kan være trapper, gelender, biter av vegg til vegg tepper, lister, låsekasser i dører, toalett, vask og liknende. Arbeids- og velferdsetaten dekker ikke nykjøp av slikt utstyr.