• Støttemateriell ved utprøving av bil
 • Brukerundersøkelsen på bilområdet
 • Muligheter for elektrisk bil - type 2
 • Nav sin nye strategi for brukermedvirkning
 • Hvilken utvikling kan vi forvente i bildetolktjenesten fremover?
 • Tolk til arrangement utenfor ordinær arbeidstid
 • Ståstativ – antall hjem og skole
 • Kontaktperson barn/unge hjelpemiddelsentralen versus brukerpass Hva skal vi gjøre med det og prosessen videre?
 • Prosjektsøknad om FoU midler
 • Transportordningen skal evalueres
 • Statens veivesen vil vurdere definisjonen av rullestol på nytt
 • Møtetidspunkt for brukerutvalgsmøter i 2019

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 20. november 2018 (pdf)