• Fremtidens hjelpemiddelsentraler - NAV Informerer om utviklingsarbeidet som er igangsatt, prosessen videre og hvordan brukermedvirkningen vil bli ivaretatt
  • Ekspertutvalget og høringsrunden
  • Utprøving ved skifte av rullestol som ikke lenger er prisforhandlet
  • Tilskuddsordningen for enkle hjelpemidler. Noen innspill
  • Klage udekkede tolkeoppdrag
  • Arbeidsgruppe – tilskudd i stedet for utlån, jf. rapport fra ekspertutvalget og NAVs høringssvar
  • Møtegodtgjørelse ved deltakelse på brukerutvalgsmøter

Last ned referatet fra brukerutvalgsmøtet 20. september 2017 (pdf)