• Støttemateriell ved utprøving av bil
  • Håndtering av rullestol ved flyreise
  • Tilskudd til automatisk dør til hovedinngang som følge av de nye standardkrav (til døråpning osv)
  • Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år hvor det fremgår at rammemidler for 2018 nå er brukt opp
  • Bil og sikkerhet
  • NAVs skjema for søknad om bil/gjenskaffelse
  • Stønad til gruppe 2 bil til personer med betydelig kognitiv svikt
  • Prosjektet som skal utvikle bestillingsordningen
  • E-læring på Boligområdet for kommunens ansatte
  • Strategi for brukermedvirkning
  • Neste møte: 20. november 2018 kl. 10.00 -13.00

Last ned referatet fra brukerutvalgsmøtet 25. september 2018