• Hjelpemiddelområdet 2018-2021: Gjennomgang av status i utviklingsarbeidet.

  • Udekkede skrivetolkeoppdrag

  • Hjelpemidler til overvektige

  • Avviksrapportering i forbindelse med periodisk ettersyn

  • Støttemateriell ved utprøving av bil: Oppfølging av tidligere sak i brukerutvalgsmøte. NAV informerer om igangsatt arbeid og brukermedvirkning

 

Last ned referatet fra brukerutvalgsmøtet 29. november 2017 her (pdf)