• Opplæring i bruk av elektrisk rullestol – sjekkliste og punkter for evaluering.
  • Ny rutine for fakturering av linser ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.
  • Høring på rapport fra ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet

 

Last ned referat fra brukerutvalgsmøte 3. mai 2017