• Brukermedvirkning i utviklingsarbeid i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • Antall hjelpemidler hjem og dagtilbud
  • Prosedyre når leverandør kommer med nye produkter
  • Ulykke med gåbord. Informasjon om testing, anbud og forventet levetid for hjelpemidler
  • Brukerutvalg bilsentrene. Forståelsen av mandatet.
  • Støttemateriell ved utprøving av bil
  • Omstendelig prosess ved ombygging av bil

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 6. februar 2018