• Rapport fra ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet
  • Opplæring i bruk av elektrisk rullestol
  • Hvordan kan en forenkle og effektivisere prosess ved bestilling av hjelpemidler og samarbeidet Hjelpemiddelsentral/kommune?
  • Dødsfall i seng fra NAV
  • Prosjekt 2020: Strategi for tjenesteutvikling i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • Saker på bilområdet

 

Last ned referat fra brukerutvalgsmøtet 8. februar 2017 (pdf)