Kontaktinformasjon

Klikk her om du har behov for språktolk i en veiledningssamtale med NAV. Har du behov for annen språktolking, må du ta kontakt med kommunen du bor i eller en privat tolketjeneste.